Ondernemers inzichten Tips & tricks

Creatief leren denken

Als je als ondernemer relevant wil blijven, moet je continue blijven vernieuwen. Innovatie, probleemoplossend denken, over de gebruikelijke grenzen heen kijken; oftewel creativiteit. Vooral als je onderscheidend wilt zijn en een goede positionering wilt uitvoeren, is creativiteit vereist. Regelmatig hoor je mensen zeggen: “Ik ben niet creatief.” of “Creativiteit is niet aan te leren.” Maar is dat wel zo?

Linker en rechter hersenhelft
De Westerse maatschappij is vooral bezig om de linker hersenhelft van de mens te ontwikkelen. Deze linker hersenhelft is verantwoordelijk voor het rationele en analytische vermogen. De rechter hersenhelft zorgt voor de creativiteit en emotie. Het educatiesysteem is zo gericht op het analyseren, werken met cijfertjes en regels, dat het ontwikkelen van het creatieve brein, het probleemoplossend vermogen en de motivatie en passie van mensen wordt vergeten.

De linker hersenhelft is natuurlijk erg belangrijk. Als ondernemer zijnde moet je logisch kunnen nadenken, analyseren om jezelf te verbeteren en goed met cijfers kunnen omgaan om elk kwartaal de belasting in te vullen. Echter, die rechter hersenhelft is net zo belangrijk. Moet er een nieuw concept bedacht worden? Dan heb je die creativiteit echt nodig, want ideeën komen niet vanzelf op een blaadje te staan.

Brainstormen
Bij sommige mensen lijkt het soms wel zo te gaan, maar ideeën komen ook niet uit de lucht vallen. Daar moet voor gewerkt worden. Brainstormen is een goede manier om de visies van iedereen uit de groep te verzamelen om vervolgens tot de beste positionering te komen. Het doel van een brainstormsessie is om in korte tijd zoveel mogelijk nieuwe ideeën te bedenken. Goede of slechte ideeën bestaan niet, dus gooi alles maar op tafel. Na zo’n creatieve sessie is het tijd om te discussiëren over de bruikbaarheid van de ingevingen. Wegstrepen of houden?

Het is goed om met alle betrokkenen te brainstormen. Niet alleen ontstaan er meer ideeën, omdat er meer mensen zijn, je kan elkaar in een groep ook heel goed aanvullen. Op zo’n manier waarop het achter moeilijk is om te zeggen van wie het idee eigen was. Een persoon kan op een bepaalde gedachte komen door wat iemand anders heeft gezegd. Op die manier ontstaan er prachtige concepten die echt met elkaar zijn bedacht. Bovendien creëer je meer draagvlak, omdat je alle partijen erover hebben meegedacht. Betrek je medewerkers en klanten bij het proces.

Creativiteit aanleren
Iedereen beschikt over die creativiteit uit de rechter hersenhelft. Van nature is elk persoon creatief. De maatschappij drukt echter die eigenschap weg en dat is ontzettend zonde. Zoals eerder gezegd, wordt in het huidige educatiesysteem heel erg het rationele en analytische vermogen ontwikkeld. Creativiteit lijkt niet zo belangrijk te zijn. Maar die combinatie is juist cruciaal om een succesvolle ondernemer te zijn. Denk maar aan de concurrentie die jij voor kan zijn door het bedenken van innovatieve methodes en hoe je het beste problemen kunt oplossen.

Nu is de vraag of creativiteit aan te leren is of dat het enkel is aangeboren. Wij zijn geen wetenschappers, maar zijn van mening dat je creatief denken zeker kunt aanleren. Het gaat allemaal om het doorbreken van patronen. Hersenen zijn goed in het denken in patronen, maar niet in het doorbreken ervan. Een van de manieren om de patronen te doorbreken is creatief waarnemen. Denk eens hoe je een object anders kan zien. Bij het televisieprogramma ‘De Lama’s’ werd dit heel toepasselijk gedaan. Daarbij moesten ze een voorwerp steeds een andere functie geven. Oftewel, ze doorbraken de gebruikelijke patronen. Belangrijk is ook om het oordeel uit te stellen. Zoals bij de brainstormsessie, een idee is niet goed of slecht. Niet op dat moment in ieder geval. Die discussie komt later wel. Daarnaast kan flexibel associëren goed helpen. Ga van de ene gedachte naar de andere. Voorbeeld: een festival heeft bezoekers, die bezoekers zijn muziekliefhebber, muziekliefhebbers kopen lp’s, enzovoort.

De betekeniseconomie
De mensheid veranderd, gaat zich in de loop van de tijd aan andere waarden hechten. Vroeger was misschien de kwaliteit van een product belangrijk, tegenwoordig is de dienstverlening en vooral de overkoepelende beleving van belang. Tegenwoordig zitten we in de betekeniseconomie. Daarin draait het vooral om de impact dat een bedrijf heeft op iemands leven. CoverMinds wil graag bijdragen aan deze betekeniseconomie en heeft als missie om wereld te creëren dat gaat bestaan uit inspirerende merken. Om een inspirerend merk te worden is creativiteit nodig, want die indruk die mensen hebben op iets uniek, zakt snel wanneer je als ondernemer niet vernieuwend bent.

Ben je van mening dat die creativiteit niet in je zit? Oefen, want oefening baart kunst. Wil je hier meer over leren en een artikel lezen over brainstormtechnieken? Laat het ons in de reactie weten!